Daily Driver: Coi Leray & Nicki Minaj – ‘Blick Blick!’

Pjesma ‘Blick Blick!’ je hip hop banger par excellence. Coi Leray i Nicki Minaj poigrali su osobnim preferencijama ljubavne privlačnosti. Tema pjesme ‘Blick Blick!’ vezana je uz seksulanost i u njoj Coi i Nicki razgovaraju o tome tko ih i kako privlači. Stvar se naslanja na javnu diskusiju o tome koje je orijentacije mlada američka… Read More Daily Driver: Coi Leray & Nicki Minaj – ‘Blick Blick!’